• min side ikon Min side

Försäkring vid fordonshyra Budget

  Försäkra dig om en trygg bilfärd

  För att du ska ha ett så bra skydd som möjligt när du hyr bil erbjuder vi ett antal försäkringar som gör din resa tryggare. Ett väl valt försäkringsskydd sänker dina kostnader och ger dig extra hjälp om olyckan är framme.

  Minska dina kostnader om något händer

  Sänk självrisken (CDI och TPI)

  En hyrbil har vagnskadeförsäkring precis som privata bilar. Skillnaden är att självrisken på en hyrbil är betydligt högre. I vissa fall upp till hela bilens värde. Med försäkringen Självriskreducering kollision (CDI) reducerar du dina kostnader vid en kollision.

  Kostnader vid stöld eller vandalisering av hyrbil regleras inte av vagnskadeförsäkringen och har därför en egen självrisk. Med försäkringen Självriskreducering stöld (TPI) reducerar du dina kostnader om bilen stjäls eller vandaliseras.

  Ta bort självrisken

  Självriskeliminering (SCI) är en tillvalsförsäkring som helt tar bort dina kostnader vid skada på hyrbilen. För att självriskelimineringen ska gälla ska de allmänna hyresvillkoren följas.

  Skydd för dig, dina passagerare och era tillhörigheter

  Olycksfalls- och Sjukvårdsförsäkringen (PAI) innehåller ett olyckfallsskydd med planerad privat vård och operation. Dessutom ingår en resgodsfärsäkring för era tillhörigheter till ett värde av max 10 000 kronor.

  Försäkringen gäller vid trafikolycka och ger ersättning för bestående skador och snabb tillgång till kvalificerad specialistvård efter utredning och remiss från läkare. Invaliditetsersättning är max 500 000 kronor. Dödsfallsersättning samt ersättning för läke- rese och tandskadekostnader ingår i försäkringen.

  Fullständiga villkor

  För- och efterköpsinformation

  Produktfaktablad (IPID)