• min side ikon Min side

Sykdom eller ulykke på reise

  Er du på reise i utlandet med behov for akutt hjelp pga. en ulykke eller sykdom? Ring vår døgnåpne alarmsentral SOS International på
  +45 701 05 050

  1. Informasjon til utfylling av skadeskjema

  Ha dette klart når du skal melde din skade:

  • Forsikringstakers personalia
  • Kvitteringer for utlegg og reisedokumenter som viser navn på reisende og reisens pris
  • Kortinformasjon på betalingskortet reisen ble betalt for, slik som kortnummer, navn og fødselsdato på kortholder, sum betalt og belastningsdato
  • 2. Videre prosess og forventet behandlingstid

   Vi gjør vårt beste for å hjelpe deg så raskt som mulig. Normalt tar det inntil 2-3 dager før en skaderådgiver kan behandle din skadesak. Du blir kontaktet for informasjon om hva din forsikring dekker.

   3. Egenandel og sluttoppgjør

   Egenandelen din står oppgitt i ditt forsikringsbevis. Usikker på hva din egenandel er? Sjekk ditt forsikringsbevis på Min side.