• min side ikon Min side

Barn

Hvis barnet ditt har vært i en ulykke eller fått en sykdom kan du melde skaden her.

  1. Informasjon til registrering av skade

  Meld skade ved å sende inn følgende på e-post til personskade@codanforsikring.no.

  • Navn og fødselsnummer på barnet
  • Kontaktinformasjon til foresatte eller nærmeste pårørende
  • Oversikt over eventuelle utgifter og kvitteringer ved ulykke
  • Dokumentasjon på sykdom som f.eks journaler, bekreftelse på diagnose el. hentet fra www.helsenorge.no
  • Annen relevant dokumentasjon som f.eks oversikt over sykehusopphold, hjelpestønad, pleiepenger osv.

  • 2. Videre prosess og forventet behandlingstid

   Vi gjør vårt beste for å hjelpe deg så raskt som mulig. Normalt tar det inntil 2-3 dager før en skaderådgiver kan behandle din skadesak. Du blir kontaktet for informasjon om hva din forsikring dekker.

   3. Egenandel og sluttoppgjør

   Egenandelen din står oppgitt i ditt forsikringsbevis. Usikker på hva din egenandel er? Sjekk ditt forsikringsbevis på Min side.