• Handlekurv

 • Min side

Strategi og retningslinjer

  [SellingpointItems]
[ContentHtmlUnderUSP]

Strategi og retningslinjer

Vi inngår i det skandinaviske forsikringskonsernet Codan/Trygg-Hansa. Vi gikk for alvor inn i vårt arbeid med samfunnsansvar i 2011, da vi lanserte en strategi for samfunnsansvar. Siden den gang har vi publisert en årlig rapport, som bygger på våre fokusområder klima og sikkerhet.

  [TitleH1]

  Ansvarlige investeringer

  Som en finansiell virksomhet er investeringer en del av vår forretning. Derfor har vi også fokus på at våre investeringer blir plassert ansvarlig. Hovedandelen av våre investeringer foretas i nordiske stats - og realkredittobligasjoner. I tillegg foretar vi relativt beskjedne investeringer i virksomhetsobligasjoner og aksjer.

   

  Eksterne forvaltere håndterer størstedelen av Codans investeringsportefølje. I forbindelse med valg av forvaltere vurderer vi deres innsats på samfunnsansvar, og hver forvalter forventes å ha tydelige og dokumenterte retningslinjer for CSR, samt evne til å dokumentere etterlevelse. Vi overvåker investeringsporteføljen løpende, og foretar minst en formell undersøkelse årlig. Resultater rapporteres til Codans interne investeringskomite.

   [LinkModules]

  [TitleH1]

  Ansvarlig leverandørstyring

  Vi samarbeider aktivt med våre leverandører om nye klimavennlige initiativer, og stiller krav til leverandørenes eget ansvarlighetsarbeid gjennom vår Code of Conduct. Samarbeidet har resultert i CO2-besparelser og utvikling av flere klimavennlige initiativer.

   [LinkModules]

  [TitleH1]

  Regler og retningslinjer

  Vi legger stor vekt på at bæredyktighet blir innarbeidet i alle aspekter av vårt daglige arbeid. Derfor har vårt styre arbeidet frem og godkjent en rekke regler og retningslinjer som gjelder for alle medarbeidere i Codan/Trygg-Hansa-konsernet i Skandinavia.

  • Regelverk for menneskerettigheter (pdf)
  • Regelverk for miljø og klima
  • Regelverk for gaver til veldedige formål
   [LinkModules]

  [TitleH1]

  Rapportering

  Vårt arbeid med samfunnsansvar (CSR) er forankret i RSAs øverste ledelse, og det overordnede ansvaret ligger hos konsernsjefen. Det innebærer at hele konsernet prioriterer og jobber strukturert med ansvarlighet. Du kan laste ned RSAs CSR-rapport fra rsagroup.com

   

  Også i Skandinavia ligger det øverste ansvaret hos konsernsjefen, hvorav det daglige ansvaret er forankret i kommunikasjonsavdelingen for de forskjellige landene. Implementeringen skjer i samarbeid med andre aktuelle avdelinger internt.

   [LinkModules]