• min side ikon Min side

Strategi og rapportering

  Strategi og retningslinjer

  Vi gikk for alvor inn i vårt arbeid med samfunnsansvar i 2011, da vi lanserte en strategi for samfunnsansvar. Siden den gang har vi publisert en årlig rapport, som bygger på våre fokusområder klima og sikkerhet.

  Ansvarlige investeringer

  Som en finansiell virksomhet er investeringer en del av vår forretning. Derfor har vi også fokus på at våre investeringer blir plassert ansvarlig. Hovedandelen av våre investeringer foretas i nordiske stats - og realkredittobligasjoner. I tillegg foretar vi relativt beskjedne investeringer i virksomhetsobligasjoner og aksjer.

  Eksterne forvaltere håndterer størstedelen av Codans investeringsportefølje. I forbindelse med valg av forvaltere vurderer vi deres innsats på samfunnsansvar. Hver forvalter forventes å ha tydelige og dokumenterte retningslinjer for CSR, samt evne til å dokumentere etterlevelse.

  Vi overvåker investeringsporteføljen løpende, og foretar minst en formell undersøkelse årlig. Resultater rapporteres til Codans interne investeringskomite.

  Ansvarlig leverandørstyring

  Vi samarbeider aktivt med våre leverandører om nye klimavennlige initiativer. Vi stiller krav til leverandørenes eget ansvarlighetsarbeid gjennom vår Code of Conduct. Samarbeidet har resultert i CO2-besparelser og utvikling av flere klimavennlige initiativer.

   Les mer om samfunnsansvar