Risikoingeniørene forebygger skader

Risikoingeniørene i Codan jobber systematisk med å redusere risiko for skade, vurdere hvilke kunder vi kan forsikre og hvilke risikoer som er forbundet med en potensiell kunde.

Dette arbeidet gjøres gjerne sammen med kunden og formålet er selvsagt å sette rett pris til risikoen, men også å bistå kundene våre med å redusere og unngå skader.

I løpet av året foretar våre risikoingeniører en lang rekke kundebesøk og befaringer. Ved en befaring ser vi på fare for brann, innbrudd, vannskader, avbrudd og driftsstans, og fare for frekvensskader. Vi kan stille spesielle krav til kunden om at de må utbedre for eksempel det elektriske anlegget før signering av ny avtale, og vi hjelper kundene våre i med å gjennomføre nødvendig tiltak for å redusere risiko for skade.

I dette arbeidet hjelper vi kundene til å se nytten av god HMS (helse, miljø og sikkerhet) for å unngå personskader, sykefravær og økonomisk tap som en skade vil medføre i form av avbrudd og tapt arbeidsinntekt. Konsekvensene av en stor skade kan i verste fall innebære produksjonsstopp i lang tid, og det kan være mer kostbart i form av tapte markedsandeler og mulig konkurs enn kostnadene ved å utbedre selve skaden.

"I møtet med kundene opplever vi å bli godt mottatt. De fleste er interessert i å gjøre det de kan for å unngå skader og vil lære hva de kan gjøre for å minimere risikoen. Vi ønsker en dialog med kundene slik at vi kan hjelpe dem til å finne gode løsninger", forteller Stefan A. Rasmussen, risikoingeniør i Codan.

Befaring en viktig del av skadeforebyggingen

På en typisk befaring i en bygård eller bakeri går vi sammen med eier og vaktmester og eventuelt leietakere rundt i lokalene for å se på potensielle risikoer. Områder vi blant annet undersøker er mulige brannkilder. Vi sjekker om brannvarslingsanlegg med varsling til brannvesen fungerer som det skal, om det er satt opp sprinkleranlegg , om kunden ivaretar brannslukningsutstyr, og om alle rømningsveier er åpne. Feil i det elektriske anlegget er hovedårsak til branner, uansett type virksomhet, og vi foretar derfor nøye kontroll av rutiner for drift og vedlikehold av det elektriske anlegget.

Vann er en annen stor risikofaktor og vi sjekker derfor fare for vannlekkasjer, og om det er montert vannstopper. På befaringen tar vi mange bilder og vi lager en skadeforebyggende rapport for kunden som inneholder skadeforebyggende tiltak, krav ifm våre sikkerhetsforskrifter og lover og regler, og ikke minst hjelp til å følge disse. I tillegg lager vi en intern teknisk beskrivelse/rapport, med anbefalinger og forutsetninger for forsikringsavtalen.

Der det er ting å påpeke, får kunden en frist til tilbakemelding og en dato for når forholdene som er kommentert i rapporten skal være utbedret. Brudd på sikkerhetsforskrifter kan medføre helt eller delvis avkortning ved skade.