• min side ikon Min side

Sikkerhet

  Kunnskap til å forebygge skader

  Vi bruker vår kunnskap til å forebygge skader og ulykker. Dette gagner våre kunder og samfunnet, samtidig som det bidrar til en sikrere og sunnere fremtid.

  Et av våre nøkkelmål er å redusere antall skader og ulykker. Selv om både kundene våre, samfunnet og vi gjerne skulle vært foruten ulykker, skjer de likevel. Vi er her for å hjelpe våre kunder når de kommer ut for en skade. Målet er å forebygge flest mulig av dem gjennom kunnskapsdeling om skadeforebygging.

  Undersøkelser viser at kunder og samfunnet forventer at vi skal bidra til å redusere blant annet:

  • Brannrelaterte skader
  • Innbrudd
  • Vannskader
  • Trafikkulykker
  • Skader grunnet ekstremvær
  • Båtulykker

  Vi jobber aktivt med å informere våre kunder og omgivelsene via egne plattformer, redaksjonelle medier og sosiale medier. Risiko og sikkerhet er alltid i fokus hos våre medarbeidere. Det handler om å ta vare på kundene våre, deres eiendeler, miljøet og omgivelsene våre.

   Risikoingeniører

   Vi har egne risikoingeniører. Disse jobber systematisk med å redusere risiko for skade. De jobber også med hvilke kunder vi kan forsikre og hvilken risiko som er forbundet med potensielle kunder.

   Jobben til risikoingeniørene starter med kundebesøk og befaringer. Vi undersøker faren for brann, innbrudd, vannskader, avbrudd og driftsstans. Basert på dette kan vi stille spesielle krav til kunden før signering av ny avtale. 

   I tillegg hjelper vi kundene med å gjennomføre nødvendige tiltak for å redusere risiko for skade. Eksempler kan være å utbedre det elektriske anlegget. Befaringen er viktig for å forebygge skader og bidrar til å identifisere mulige brannkilder og fare for vannlekkasjer.

    Les mer om samfunnsansvar