Rapportering

    [SellingpointItems]
[ContentHtmlUnderUSP]
[ButtonHtmlOver]
[ButtonHtmlUnder]

[TitleH1]

Vårt arbeid med samfunnsansvar (CSR) er forankret i RSAs øverste ledelse, der det overordnede ansvaret ligger hos konsernsjefen. Det betyr at hele konsernet prioriterer og jobber strukturert med ansvarlighet. Du kan laste ned RSAs CSR-rapport fra rsagroup.com

Også i Skandinavia ligger det øverste ansvaret hos konsernsjefen, mens det daglige ansvaret er forankret i konsernkommunikasjon. Implementeringen skjer i samarbeid med avdelinger som HR, produktutvikling, facility management, procurement, risikoingeniørene mfl.

    [LinkModules]
[Webform]

[TitleH1]

Rapport 2015-2016

I vår samfunnsansvarsrapport kan du lese om våre strategiske mål og visjon for vårt ansvarlighetsarbeid.

Samfunnsansvarsrapport

CSR brosjyre på norsk (2013)

    [LinkModules]
[Webform]