• min side ikon Min side

Klima

  [SellingpointItems]
[ContentHtmlUnderUSP]

Vi vil bidra til å skape en mer klimavennlig fremtid. Det innebærer å redusere påvirkningen klimaendringen har på våre kunder og samfunnet, og ta aktive grep internt og eksternt for å sikre vårt bidrag. Vårt klimaansvar handler ikke bare om å redusere energiforbruket på hovedkontoret, eller kutte antall jobbreiser. Langtidseffekten av klimaendringene er kritisk, og det er derfor dette er et av våre strategiske satsingsområder innenfor samfunnsansvar. Alle initiativ og tiltak gjør en forskjell, og her er noen av våre bidrag.

  [TitleH1]

  Brann – og vannskade har stor påvirkning på miljøet

  Ekstremvær har ført til en økning i antall værrelaterte skader hos mange av våre kunder. Du kan miste dine personlige eiendeler fordi kjelleren fylles av vann etter en flom, og dette er mye grunnet de klimaendringene vi står ovenfor i dag.

  Brann er også svært miljøskadelig, samtidig som det dårlig brannsikkerhet utgjør stor fare for både liv og eiendeler. Vi informerer derfor våre kunder i flere kanaler, slik at kunnskapen rundt brannsikkerhet økes.

   [LinkModules]

  Les mer om samfunnsansvar