Klima

[TitleH1]

Vi streber etter å skape en mer klimavennlig fremtid ved å redusere påvirkningen klimaendringen har på våre kunder og samfunnet, og tar aktive grep internt og eksternt for å sikre vårt bidrag. Vårt klimaansvar handler ikke bare om å redusere energiforbruket på hovedkontoret, eller kutte antall jobbreiser. Langtidseffekten av klimaendringene er kritisk, og det er derfor dette er et av våre strategiske satsingsområder på samfunnsansvar. Alle initiativ og tiltak gjør en forskjell, og her er noen av våre bidrag.
    [LinkModules]

[TitleH1]

Brann – og vannskade har stor påvirkning på miljøet

Ekstremvær har ført til en økning i antall værrelaterte skader hos mange av våre kunder. Du kan miste dine personlige eiendeler fordi kjelleren fylles av vann etter en flom, og dette er mye grunnet de klimaendringene vi står ovenfor i dag.

Brann er også svært miljøskadelig, samtidig som det dårlig brannsikkerhet utgjør stor fare for både liv og eiendeler. Vi informerer derfor våre kunder i flere kanaler, slik at kunnskapen rundt brannsikkerhet økes.

    [LinkModules]

[TitleH1]

Samarbeid med WWF

Siden 2009 har vi hatt et strategisk klimapartnerskap med WWF/Verdens naturfond. Dette er en del av vårt globale samarbeid mellom vårt morselskap RSA Insurance Group og WWF - et av de mest omfattende i WWFs 50 års lange historie.

    [LinkModules]

[TitleH1]

Klimavennlig skadebehandling

Vi ønsker å redusere vårt eget og våre kunders CO2-utslipp, og synes selv vi har et stort ansvar for å lykkes med dette. Vi har inngått et klimapartnerskap med DONG  Energy, som leverer vindenergi til vårt danske kontor i København. For kundene har vi som ambisjon å alltid velge løsninger i skadeoppgjør som er både kundevennlig og miljøvennlig. Eksempelvis forsøker vi alltid å reparere en steinsprutskade fremfor å bytte hele ruten - kortere ventetid for deg, og bedre for miljøet.

    [LinkModules]