Samarbeid med WWF

Codan har siden 2009 hatt et strategisk klimapartnerskap med WWF / Verdens naturfond. Partnerskapet er en del av et globalt samarbeid mellom WWF og Codan Forsikrings morselskap RSA Group, og er et av de mest omfattende i WWFs mer enn 50 år lange historie. Samarbeidet har resultert i flere konkrete initiativ.

Vi har for eksempel vært samarbeidspartner på den verdensomspennende Earth Hour-kampanjen i Sverige og Danmark, og vi har samarbeidet om klimaforskning i Arktis. Du kan lese mer om partnerskapet på WWFs danske nettsider.

Klimavennlig skadebehandling

Vi ønsker å redusere vårt eget og våre kunders CO2-utslipp. For å redusere vårt eget CO2 har vi for eksempel inngått et klimapartnerskap med DONG Energy, som leverer vindenergi til vårt danske hovedkontor i København.

Men vi vil også hjelpe kundene våre. Har du for eksempel en bilforsikring i Codan og får en steinsprutskade, vil vi alltid forsøke å reparere skaden fremfor å skifte hele ruten. Det sparer klimaet for CO2 og gir deg kortere ventetid.

Vi støtter Nord-Stars klimaforskning

Codan Forsikring og tre andre nordiske forsikringsselskap donerte i 2010 1 krone per solgte husforsikring til forskningsinstituttet Nord-Star, som forsker på klimaendringene i Norden.

Fra Codankonsernet i Skandinavia ble det gitt i underkant av 1 million kroner. Pengene er øremerket et nytt klimaprosjekt som skal kartlegge klimaendringenes betydning for boligeiere i de nordiske landene, slik at man for eksempel kan se hvordan skybrudd og storm vil påvirke lokalområdet i fremtiden.