• min side ikon Min side

Samfunnsansvar

  Samfunnsansvar, en del av vårt DNA

  Som forsikringsselskap har vi et ansvar for å opplyse kunder, ansatte, samarbeidspartnere og omgivelsene om sikkerhet og klima.

  Vårt arbeid med samfunnsansvar er derfor formet av innspill fra våre kunder. Og vi vet at det forventes at vi skal bistå med store og små problemstillinger.

  Codan er medlem av UN Global Compact

  Vi etterlever ti prinsipper for samfunnsansvar, blant annet krav til menneskerettigheter og anti-korrupsjon. I tillegg er vi med i diskusjonen om hvordan nordiske selskap kan tilpasse virksomheten til disse prinsippene.

  Medarbeidernes fokus

  Våre ansatte har mulighet til å engasjere seg i vårt samfunnsansvar gjennom frivillig arbeid. De kan jobbe to dager årlig for en organisasjon eller sak de brenner for, uten å tape inntekt. Vi blir svært stolte av å se at våre medarbeidere bryr seg. Det er fint å se at de ønsker å bruke tid på å hjelpe andre.

   Klima

   Vi vil bidra til å skape en mer klimavennlig fremtid. Det innebærer å redusere påvirkningen klimaendringen har på våre kunder og samfunnet, og ta aktive grep internt og eksternt.

   Vårt klimaansvar handler ikke bare om å redusere energiforbruket på hovedkontoret, eller kutte antall jobbreiser. Langtidseffekten av klimaendringene er kritisk, og det er derfor dette er et av våre strategiske satsingsområder innenfor samfunnsansvar. Alle initiativ og tiltak gjør en forskjell.

   Brann- og vannskade har stor påvirkning på miljøet

   Ekstremvær har ført til en økning i antall værrelaterte skader hos mange av våre kunder. Du kan miste dine personlige eiendeler fordi kjelleren fylles av vann etter en flom. Og dette er mye grunnet de klimaendringene vi står ovenfor i dag.

   Brann er også svært miljøskadelig, samtidig som det dårlig brannsikkerhet utgjør stor fare for både liv og eiendeler. Vi informerer derfor våre kunder i flere kanaler, slik at kunnskapen rundt brannsikkerhet økes.

    Årlig juledonasjon

    Vår juledonasjon går til organisasjonen No hate. No hate er en ung organisasjon som jobber mot netthat. Netthat er et samfunnsproblem som på ulikt vis treffer mange grupper mennesker og enkeltpersoner. No hate jobber blant annet med å øke kunnskap og forståelse. De har utvikler verktøy og teknologi som gjør det enklere å beskytte seg mot netthat.

    Det finnes ingen enkel løsning på problemet. Ved å støtte dette arbeidet kan vi likevel både bidra til bedre holdninger og økt bevissthet i samfunnet.

    Arbeidet er også direkte relevant for vår egen organisasjon. Det er en økende utfordring at enkelte kunder og andre truer eller går til personangrep på våre ansatte. Og dette skjer både på nett og telefon. For dem som blir utsatt for dette, kan det være svært krevende. Sammen med No hate vil vi finne ut hvordan vi bør møte denne utfordringen.

     Les mer om samfunnsansvar