Samfunnsansvar

Samfunnsansvar er en del av vårt DNA. Som forsikringsselskap har vi et ansvar for sikkerhet og klima, og vi skal opplyse kunder, ansatte, samarbeidspartnere og omgivelsene. Vårt arbeid med samfunnsansvar er derfor formet av innspill fra våre kunder, og vi vet at det forventes at vi skal bistå med store og små problemstillinger.

  [SellingpointItems]
[ContentHtmlUnderUSP]

Codan er medlem av UN Global Compact

Vi etterlever ti prinsipper for samfunnsansvar, blant annet krav til menneskerettigheter og anti-korrupsjon, og er med i diskusjonen om hvordan nordiske selskap kan tilpasse virksomheten til disse prinsippene.

  Medarbeidernes fokus

  Våre ansatte har mulighet til å engasjere seg i vårt samfunnsansvar gjennom frivillig arbeid. Det betyr at de kan jobbe to dager årlig for en organisasjon eller sak de brenner for, uten å tape inntekt. Sommeren 2016 dro vår medarbeider Maja til Hellas for å hjelpe flyktninger på den greske øya Lesbos. Vi blir svært stolte av å se at våre medarbeidere bryr seg - og ønsker å bruke tid på å hjelpe andre.

   Årlig donasjonskampanje

   Vi har de siste årene gjennomført en avstemming på Facebook hvor kundene våre er med på å bestemme fordeling av årets julegave.