• min side ikon Min side

Sterkt resultat for Codan/Trygg-Hansa i 2017

Pressemelding: 22. februar 2018

Codan/Trygg-Hansa er den skandinaviske delen av det internasjonale forsikringskonsernet RSA Group. Her følger en kort oppsummering av Codan/Trygg-Hansas helårsresultat for 2017


•    Netto premieinntekt var på 1 833 millioner britiske pund (GBP) i Skandinavia (2016: 1 721 millioner GBP rapportert), som tilsvarer en økning på 6,5 % sammenlignet med samme periode i fjor.

•    Underwritingresultatet i 2017 var på 315 millioner GBP (2016: 239 millioner GBP)


•    Combined Operating Ratio (COR) på 82,9% (2016: 86,2%) i henhold til britisk anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder (IFRS)

Hele RSA Groups helårsresultat, inklusive det skandinaviske resultatet, er tilgjengelig på RSAs Investor Relations-site.For ytterligere informasjon:
Linda Trulsen
Markeds- og kommunikasjonsdirektør, Codan Forsikring
Telefon: 945 24 760
E-post: linda.trulsen@codanforsikring.no