Ni av ti norske sjåfører mangler kunnskap om livreddende tiltak på skadestedet