Codan / Trygg-Hansa leverer nok et sterkt resultat