• min side ikon Min side

Transportforsikring

  Mange vareeiere tror at transportørens ansvarsforsikring gir tilstrekkelig dekning dersom varene skulle bli skadet underveis. Ettersom transportøren har rett til å begrense sitt ansvar kan du imidlertid havne i en situasjon der du ikke får dekket dine tap.

  Med mindre du har tegnet transportforsikring.

  En transportforsikring sikrer vareeieren mot et økonomisk tap i forbindelse med forsendelser av varer/gjenstander fra A til B. Den inkluderer også opphold underveis som er naturlige ledd i transporten.

   Få hjelp av en rådgiver

   Kontakt en av våre agenter og få tilbud