• Handlekurv

  • Min side

Risikoingeniørene forebygger skade

    [SellingpointItems]
[ContentHtmlUnderUSP]

Risikoingeniørene i Codan jobber systematisk med å redusere risiko for skade, vurdere hvilke kunder vi kan forsikre og og hvilke risikoer som er forbundet med kundens virksomhet.

Dette arbeidet gjøres gjerne sammen med kunden og formålet er selvsagt å sette rett pris til risikoen, men også å bistå kundene våre med å redusere og unngå skader.

I løpet av året foretar våre risikoingeniører en lang rekke kundebesøk og befaringer. Ved en befaring ser vi på fare for brann, innbrudd, vannskader, avbrudd og driftsstans, og fare for frekvensskader. Vi kan stille spesielle krav til kunden om at de må utbedre for eksempel det elektriske anlegget før signering av ny avtale, og vi hjelper kundene våre i med å gjennomføre nødvendig tiltak for å redusere risiko for skade.

I dette arbeidet hjelper vi kundene til å se nytten av god HMS (helse, miljø og sikkerhet) for å unngå personskader, sykefravær og økonomisk tap som en skade vil medføre i form av avbrudd og tapt arbeidsinntekt. Konsekvensene av en stor skade kan i verste fall innebære produksjonsstopp i lang tid, og det kan være mer kostbart i form av tapte markedsandeler og mulig konkurs enn kostnadene ved å utbedre selve skaden.

"I møtet med kundene opplever vi å bli godt mottatt. De fleste er interessert i å gjøre det de kan for å unngå skader og vil lære hva de kan gjøre for å minimere risikoen. Vi ønsker en dialog med kundene slik at vi kan hjelpe dem til å finne gode løsninger".