• min side ikon Min side
 • handlekurv ikon
  Handlekurv

Sykeavbruddsforsikring

Avbrudd i prosjekter på grunn av sykdom kan bety "være eller ikke være" for en bedrift.

  [SellingpointItems]
[ContentHtmlUnderUSP]

Sikre at bedriften har midler til å dekke løpende driftsutgifter og lønn ved eget eller andres sykefravær. For innehaver av firma kan eksempelvis følgende dekkes:

 • Husleie
 • Strøm
 • Telefon
 • Utgifter til andre forsikringer
 • Lønnsutgifter
 • Tap i egen inntekt

For en nøkkelperson dekkes løpende merutgifter ved nøkkelpersonens fravær, som for eksempel utgifter til vikar.

  Godt å vite: 1G

  G er folketrygdens grunnbeløp som fastsettes av stortinget. Beløpet justeres hvert år og var per 1.mai 2020 kr. 101 351 NOK.

   Få hjelp av en rådgiver

   Kontakt en av våre agenter og få tilbud