• min side ikon Min side

Sykdomsforsikring

Vår sykdomsforsikring dekker også sykdom som ikke er klassifisert som yrkessykdom.

  [SellingpointItems]
[ContentHtmlUnderUSP]

Sykdomsforsikringen kommer til utbetaling dersom:

 • Den ansatte er påført varig ervervsuførhet på minst 50 % og er innvilget uførepensjon fra folketrygden
 • Den ansatte er påført varig medisinsk invaliditet på minst 50 %

  Hva dekkes?

  • Ménerstatning. Grunnerstatning er 4,5 G og er avhengig av invaliditetsgrad. Ménerstatningen kan økes ved å betale en tilleggssum
  • Ervervsmessig uførhet. Grunnerstatning er 22-30 G og er avhengig av alder, inntekt og uføregrad

   Godt å vite: 1G

   G er folketrygdens grunnbeløp som fastsettes av stortinget. Beløpet justeres hvert år og var per 1.mai 2021 kr. 106 399 NOK.

    Få hjelp av en rådgiver

    Kontakt en av våre agenter og få tilbud