• min side ikon Min side

Reiseforsikring

  Kjøper du reiseforsikring for dine ansatte, gjelder den i hele verden, utenom land med krigsrisiko. Forsikringen kan omfatte ansatte på tjenestereiser og ansatte med familie på ferie- og fritidsreiser.

   Hva kan dekkes?

   • Reisegods for enkeltperson
   • Reisegods for familie
   • Reisesyke - ubegrenset
   • Ulykke - død voksen
   • Ulykke - invaliditet voksen
   • Ulykke - død barn
   • Ulykke - invaliditet barn
   • Hjemtransport - ubegrenset
   • Sykeledsagelse/tilkallelse
   • Hjemkallelse - ubegrenset
   • Reiseavbrudd
   • Privatansvar
   • Rettshjelp
   • Innhenting
   • Evakuering
   • Avbestillingsforsikring

    Godt å vite: 1G

    G er folketrygdens grunnbeløp som fastsettes av stortinget. Beløpet justeres hvert år og var per 1.mai 2021 kr. 106 399 NOK.

     Få hjelp av en rådgiver

     Kontakt en av våre agenter og få tilbud