• min side ikon Min side

Kollektiv ulykkesforsikring

En kollektiv ulykkesforsikring kan bestå av invaliditetsdekning, dødsfallsdekning eller begge deler. Du kan også velge om den skal gjelde i fritiden og/eller arbeidstiden.

  [SellingpointItems]
[ContentHtmlUnderUSP]

Ulykkesforsikringen gjelder for den som er navngitt i forsikringsavtalen som ulykkesforsikret. En må være fast bosatt i Norge i henhold til Folkeregisteret og medlem i norsk folketrygd.

  Hva dekkes?

  • Invaliditetsdekning. Avtalt erstatningssum ved 100 prosent medisinsk invaliditet. Erstatningen reduseres ved lavere invaliditetsgrad. Det kan velges erstatning i både G og i kroner. G-erstatningen indeksreguleres hvert år
  • Refusjon av behandlingsutgifter med inntil 5 prosent av avtalt forsikringssum ved medisinsk invaliditet
  • Dødsfallsdekning
  • Avtalt erstatningssum ved dødsfall. Det kan velges erstatning i både G og i kroner. G-erstatningen indeksreguleres hvert år

   Godt å vite: 1G

   G er folketrygdens grunnbeløp som fastsettes av stortinget. Beløpet justeres hvert år og var per 1.mai 2021 kr. 106 399 NOK.

    Få hjelp av en rådgiver

    Kontakt en av våre agenter og få tilbud