• min side ikon Min side

Fritidsulykke

Hva som skjer på jobb er én ting – hva som skjer etterpå er en annen. Med en fritidsulykkesforsikring i tillegg er dine ansatte trygge uansett.

  Dekker ulykker som skjer på fritiden

  Det er ikke bare på jobb det kan skje uforutsette hendelser. Fritidsulykkesforsikring sikrer dine ansatte økonomisk ved ulykker som skjer på fritiden. Arbeidsgiver unngår situasjoner der det oppstår tvil om skaden dekkes av yrkesskadeforsikringen eller om ulykken skjedde på fritiden.

   Hva dekker forsikringen?

   • Tapt inntekt
   • Merutgifter
   • Fremtidige merutgifter
   • Ménerstatning. Grunnerstatning er 4,5 G og er avhengig av invaliditetsgrad. Ménerstatningen kan økes ved å betale en tilleggssum
   • Ervervsmessig uførhet. Grunnerstatning er 22-30 G og er avhengig av alder, inntekt og uføregrad
   • Dødsfallserstatning - erstatning til etterlatte ved dødsfall. Grunnerstatningen er 15 G og er avhengig av alder. Erstatningen kan økes og reduseres ved å betale tilleggs- eller redusert forsikringssum. Begravelsestillegg på 0,5 G er inkludert
   • Dødsfallserstatning - erstatning til barn under 20 år ved dødsfall. Erstatningen er 6,5 G til 1,0 G, avhengig av barnets alder

    Godt å vite: 1G

    G er folketrygdens grunnbeløp som fastsettes av stortinget. Beløpet justeres hvert år og var per 1.mai 2021 kr. 106 399 NOK.

     Få hjelp av en rådgiver

     Kontakt en av våre agenter og få tilbud