• min side ikon Min side

Dødsfallsforsikring

  Engangserstatning til forsikredes etterlatte

  Dødsfallsforsikring omfatter alle ansatte i firmaet, eller en klart definert gruppe av ansatte. Erstatningen gjelder uansett årsak. Beløpets størrelse er valgfri innenfor gitte rammer og kan variere ut fra alder og familiesituasjon. Det vanligste er at de som er forsørgere har en høyere forsikringssum enn enslige.

   Hva dekkes?

   • Engangserstatning til etterlatte ved forsikredes død, uansett dødsårsak
   • Hovedforsikring utbetales til etterlatte ved den ansattes død
   • Forsørgertillegg utbetales dersom den ansatte etterlater seg ektefelle, samboer eller registrert partner
   • Forsørgerforsikring utbetales til den ansatte ved ektefelles, samboers eller partners død
   • Barnetillegg utbetales dersom den ansatte etterlater seg barn under 21 år

   Det er mulig å velge erstatning i både G og i kroner. G-erstatningen indeksreguleres hvert år.

    Godt å vite: 1G

    G er folketrygdens grunnbeløp som fastsettes av stortinget. Beløpet justeres hvert år og var per 1.mai 2021 kr. 106 399 NOK.

     Få hjelp av en rådgiver

     Kontakt en av våre agenter og få tilbud