• min side ikon Min side

Ansvarsforsikring

  Ansvarsforsikring er obligatorisk for alle eiere av motorkjøretøy i Norge og sikrer deg økonomisk mot de skadene du er årsak til i trafikken. Den dekker skade både på personer, på andres kjøretøy, bygninger og gjenstander

  Rettshjelpsforsikring

  Rettshjelp inngår i forsikringen og dekker utgifter til advokat og lignende hvis du som eier eller fører av kjøretøyet blir part i en tvist etter gjeldende rett.

  Fører- og passasjerulykkesforsikring

  Fører- og passasjerulykkesforsikring er en tilleggsforsikring som gir erstatning ved død, varig invaliditet som følge av skade, eller ved uhell med bilen.

   Les mer om næringsbilforsikring

   Få hjelp av en rådgiver

   Kontakt en av våre agenter og få tilbud

    Forsikring av privatbil

    Vi hjelper deg gjerne om du også vil forsikre din privatbil.