• min side ikon Min side

Tilleggsdekninger kjøretøy

  Avhengig av næringen din og forsikringsbehovet til bedriften kan det være aktuelt med tilleggsdekninger utover det som er standard. Vi skreddersyr gjerne din forsikring med tilleggsdekninger som for eksempel avbrudd, godsansvar og maskinskade.

   Fører- og passasjerforsikring

   Fører- og passasjerulykke er en tilleggsforsikring. Denne gir erstatning ved død eller varig invaliditet som følge av skade eller uhell med bilen. Ved livsvarig invaliditet blir fører og passasjer dekket med inntil kr 200.000 per person. Død dekkes med inntil kr 100.000 per person.  Samlet erstatning ved ett og samme skadetilfelle, uansett hvor mange som blir skadet, er kr 1.000.000.

   Leiebil

   For person- og varebil kan også leiebil ved erstatningsmessig skade dekkes. Med vår beste dekning, Kasko Pluss, tilbys leiebil i hele reparasjonsperioden. Ved tyveri, begrenset til 30 dager.

   Om du ikke ønsker å benytte leiebil, får du heller en fast sum per dag.

   Avbrudd

   Avbruddsforsikring kan tegnes som tillegg til delkasko eller kasko og gir utbetaling av avtalt dagsbeløp etter erstatningsmessig skade.

   Godsansvar

   Godsansvarsforsikring erstatter skade på gods som fraktes for andre etter lov om vegfraktavtaler.

   Gods under løft

   Erstatter skade på gods som blir skadet under løft med kran.

   Utvidet ansvar

   Dekker skader i forbindelse med kjøretøyet som ikke faller inn under Bilansvarsloven. Dette kan for eksempel være skade ved bruk av kran i enkelte tilfeller eller feilfylling av tank.

   Snøplog/sandstrøingsapparat/saltspreder

   Dekker skade på ovennevnte apparater ved erstatningsmessig skade.

   Lyd- bilde og kommunikasjonsanlegg

   Forsikringssum for lyd-, bilde- og kommunikasjonsanlegg kan utvides utover standard etter avtale.

   Maskinskade

   Maskinskadeforsikring tilbys for de fleste typer arbeidsmaskin.

   Eiendeler i bil

   Forsikring for forsikringstakers og sjåførs eiendeler som verktøy og liknende.

   Utvidet kasko

   Forsikring for ekstra påbygg og innredning så som hyller og benker.

   Begrenset identifikasjon

   Sikrer erstatning til eier av kjøretøyet dersom ansatt sjåfør forvolder skader som normalt ikke ville være dekket av forsikringen.

   Underslag ved utleie

   Tilleggsdekning for blant annet bilforhandlere som sikrer erstatning dersom bilen blir stjålet i forbindelse med utleie eller demonstrasjon

    Les mer om næringsbilforsikring

    Få hjelp av en rådgiver

    Kontakt en av våre agenter og få tilbud