• Handlekurv

 • Min side

Forsikring vindkraft

  Vi har vært med siden den første kommersielle vindkraftmøllen ble reist, og samarbeider tett med verdens ledende vindkraftprodusenter.

  Gjennom denne kontakten utveksler vi erfaringer om typiske feil og skader. I tillegg analyserer vi dagens tekniske behov, både når det gjelder installasjon, drift og vedlikehold. På den måten sikrer vi at du som eier alltid får de beste råd og forsikringsløsninger:

  • En skreddersydd forsikring som møter dine spesifikke behov
  • Fast lav selvrisiko
  • 24-timers skadeservice

   Fleksibelt system

   Vår vindkraftforsikring er et fleksibelt system som kan inneholde flere dekninger. Grunnelementene vil typisk være en All Risk-forsikring (skade på eiendom), en avbruddsforsikring (tapt arbeidsfortjeneste) og en ansvarsforsikring.

    All Risk-forsikring

    All Risk-forsikringen dekker plutselig og uforutsett skade på vindkraftmøllen av en hvilken som helst årsak. Den dekker eksempelvis hendelser som:

    • Havari i mekaniske deler (girkasse, hovedaksel, krøjekrans, med mer)
    • Kortslutning i elektriske deler (generator, styring, med mer)
    • Brann og lynnedslag
    • Naturskader
    • Hærverk og tyveri
    • Skader forårsaket av dyr
    • Skader som oppstår i forbindelse med service

    Avbruddsforsikring

    Avbruddsforsikringen dekker inntektstap når vindkraftmøllen er ute av produksjon som følge av en erstatningsmessig skade.

    Hos oss dekker avbruddsforsikringen også tap etter skader som omfattes av fabrikantens garanti. Forutsetningen er at skadeårsaken dekkes av vindkraftforsikringen.

    Skade i fremmed anlegg

    Forsikringen kan utvides slik at den omfatter tap etter skade på vindkraftmøllens transformatorstasjon. Den kan også omfatte eventuelle andre gjenstander som eies av nettselskapet. Forutsetningen er at skadeårsaken dekkes av vindkraftforsikringen.

    Ansvarsforsikring

    Ansvarsforsikringen dekker erstatningsansvar overfor andre personer og annens eiendom. Den kan også være til hjelp ved avvisning av eventuelle uberettigede krav.

    Forsikringen er ikke lovpålagt, men mange nettselskaper krever at den tegnes.

     Størst på forsikring av vindmøller

     Codan er en del av RSA Insurance Group som er verdens største skadeforsikringsselskap innen forsikring av vindmøller.

      Få hjelp av en rådgiver

      Kontakt en av våre agenter og få tilbud