• min side ikon Min side

Kombinert industriforsikring

Med en kombinert industriforsikring ivaretar du bedriftens forsikringsbehov på beste måte.

  [SellingpointItems]
[ContentHtmlUnderUSP]

Kombinert industriforsikring kan skreddersys etter bedriftens behov og ønsker. Forsikringen dekker skade på bygninger, maskiner, løsøre og varer, og kan også dekke avbruddstap. Skader som dekkes av forsikringen:

 • Brann, elektriske fenomener og lynnedslag
 • Rørbrudd, vann og annen væske
 • Snøtyngde og ras fra tak
 • Tyveri og hærverk
 • Brudd- og hærverksskade på ruter
 • Skade på utvendig hageanlegg, vannbasseng og lignende
 • Naturskade

  Kostnader etter skade

  Forsikringen dekker også kostnader som oppstår i forbindelse med en skade. Det kan være kostnader ved riving, rydding og bortkjøring, samt destruksjon av miljøfarlige rester. Andre eksempler:

  • Påbud fra offentlig myndighet
  • Prisstigning etter skadedag
  • Modeller, mønstre, former, etc.
  • Rekonstruksjon av arkiver og datafiler, samt reinstallasjon av programvare og operativsystemer

   Risikoingeniørene forebygger skade

   Se hvordan vi sammen med kunden vurderer og reduserer risiko for skade

   Mer om risikoingeniørene

   Få hjelp av en rådgiver

   Kontakt en av våre agenter og få tilbud