• min side ikon Min side

Forsikring av næringsbygg

Forsikring av næringsbygg dekker skader på bygning og tapt husleie, og er tilpasset eiendomsselskaper og bygningseiere.

  [SellingpointItems]
[ContentHtmlUnderUSP]

Forsikringen dekker skader ved:

 • Brann, elektriske fenomener og lynnedslag
 • Rørbrudd, vann og annen væske
 • Tyveri og hærverk
 • Snøtyngde og ras fra tak
 • Annen plutselig og uforutsett skade på bygning
 • Naturskader

Forsikringen omfatter også huseieransvaret som bygningseier har.

  Kostnader etter en skade

  Forsikringen dekker også kostnader som oppstår i forbindelse med en skade. Det kan være kostnader ved riving, rydding og bortkjøring, samt destruksjon av miljøfarlige rester. Andre eksempler:

  • Påbud fra offentlig myndighet
  • Prisstigning etter skadedagen
  • Bygningsmessige forandringer/påkostninger i avtaleperioden
  • Skader på utvendig hageanlegg, vannbasseng og lignende
  • Fyringsolje og løst tilbehør til eiendommen

   Risikoingeniørene forebygger skade

   Se hvordan vi sammen med kunden vurderer og reduserer risiko for skade

   Mer om risikoingeniørene

   Få hjelp av en rådgiver

   Kontakt en av våre agenter og få tilbud