• Handlekurv

 • Min side

Forsikring av boligsammenslutninger

Denne forsikringen egner seg for borettslag, boligsameier, boligaksjeselskaper og andre boligsammenslutninger.

  [SellingpointItems]
[ContentHtmlUnderUSP]

Forsikringen dekker skader på bygning som følge av:

 • Brann, elektriske fenomener og lynnedslag
 • Rørbrudd, vann og annen væske
 • Snøtyngde/ras fra tak og annen plutselig og uforutsett skade på bygning
 • Tyveri og hærverk
 • Bruddskade på glass og sanitærporselen
 • Bruddskader på kabler for strøm, telefon og utvendige varmekabler
 • Naturskade

  Kostnader etter skade

  Ved en skade på bygning oppstår det gjerne andre typer skader og kostnader. Det kan være i forbindelse med riving, rydding og bortkjøring, samt destruksjon av miljøfarlige rester, eller ved påbud fra offentlig myndighet. Andre eksempler:

  • Skade på innredning i bolig bekostet av leieboer, borettshaver eller eier av selveierleilighet
  • Skade på TV-kabler og utvendige varmekabler/varmerør i bakken
  • Skade på fellesantenneanlegg for radio og TV
  • Skade på gressklippere, snøfresere og andre mindre arbeidsmaskiner
  • Kostnader for fyringsolje og løst tilbehør tilhørende eiendommen
  • Skade på hageanlegg, utvendig vannbasseng, gjerder og flaggstang
  • Prisstigning etter skadedagen
  • Borettslagets tap av inntekter

  Forsikringen omfatter også styreansvarsforsikring, ulykkesforsikring ved dugnadsarbeider, underslag og rettshjelp, samt andre viktige dekninger som en boligsammenslutning har behov for.

   Risikoingeniørene forebygger skade

   Se hvordan vi sammen med kunden vurderer og reduserer risiko for skade

   Mer om risikoingeniørene

   Få hjelp av en rådgiver

   Kontakt en av våre agenter og få tilbud