• min side ikon Min side

Bedriftsforsikring

Kombinert bedriftsforsikring er tilpasset små og mellomstore bedrifter innen salg, service og produksjon.

  [SellingpointItems]
[ContentHtmlUnderUSP]

Forsikringen omfatter ansvars- og kriminalitetsforsikring (underslag) og dekker skader på maskiner, løsøre og varer som følge av:

 • Brann
 • Elektrise fenomener og lynneslag
 • Naturskade
 • Vann og annen væske
 • Tyveri og hærverk
 • Bruddskade og hærverksskader på glass
 • Ran og overfall
 • Snøtyngde og ras fra tak

I tillegg tilbyr vi dekning av avbruddstap.

  Kostnader etter skade

  Forsikringen dekker også kostnader i forbindelse med skade. Det kan være slikt som kostnader for riving, rydding og bortkjøring, destruksjon av miljøfarlige rester, samt:

  • Prisstigning etter skadedagen
  • Gjenanskaffelse av modeller, mønstre, former
  • Rekonstruksjon av arkiver, datafiler og reinstallasjon av programvare
  • Interesse i ting solgt med salgspant
  • Tap av gass, væske og strøm
  • Tap ved skade på bygningsmessig innredning
  • Nyanskaffelser av maskiner og løsøre i avtaleperioden

   Verdisak næring

   Har bedriften spesielt verdifulle gjenstander som tas med ut av bedriftslokalene? Da kan det lønne seg med en verdisaksforsikring i tillegg til annen forsikring. Verdisak Næring dekker neste alle typer skader og gjelder i hele verden.

   Datamaskinforsikring

   Har bedriften spesielle bærbare datamaskiner som tas med ut av bedriftslokalene, eller er avhengig av et stasjonært dataanlegg? Da bør en utvidelse med Datamaskinforsikring vurderes.

   Datamaskinforsikring dekker de skader som ikke inngår i Industri- eller All Risk-forsikringen og kan gjelde i hele verden.

   Rekonstruksjon av data og datamaskinavbrudd kan også inngå i forsikringen.


   Maskinforsikring

   Bedrifter som har roterende eller avanserte maskiner, eller er spesielt avhengig av maskiner, bør tegne en Maskinforsikring på disse.

   En Maskinforsikring omfatter indre skader, ut over de ytre skader som dekkes i en Industri- eller All Risk forsikring.

   Videre kan en Maskinavbruddsforsikring knyttes opp mot Maskinforsikringen, slik at tapt fortjeneste vil erstattes.

    Risikoingeniørene forebygger skade

    Se hvordan vi sammen med kunden vurderer og reduserer risiko for skade

    Mer om risikoingeniørene

    Få hjelp av en rådgiver

    Kontakt en av våre agenter og få tilbud