• min side ikon Min side

All Risk Industriforsikring

All Risk Industriforsikring velges av de største bedriftene.

  [SellingpointItems]
[ContentHtmlUnderUSP]

Forsikringen dekker plutselige uforutsette fysiske skader på bygninger, maskiner, løsøre og varer.

Bedriften kan også velge tilleggsytelser med avtalte forsikringssummer, som avbruddstap som følge av skade.

  Verdisak næring

  Har bedriften spesielt verdifulle gjenstander som tas med ut av bedriftslokalene? Da kan det lønne seg med en verdisaksforsikring i tillegg til annen forsikring. Verdisak Næring dekker neste alle typer skader og gjelder i hele verden.

   Datamaskinforsikring

   Har bedriften spesielle bærbare datamaskiner som tas med ut av bedriftslokalene, eller er avhengig av et stasjonært dataanlegg? Da bør en utvidelse med Datamaskinforsikring vurderes.

   Datamaskinforsikring dekker de skader som ikke inngår i Industri- eller All Risk-forsikringen og kan gjelde i hele verden.

   Rekonstruksjon av data og datamaskinavbrudd kan også inngå i forsikringen.

    Maskinforsikring

    Bedrifter som har roterende eller avanserte maskiner, eller er spesielt avhengig av maskiner, bør tegne en Maskinforsikring på disse.

    En Maskinforsikring omfatter indre skader, ut over de ytre skader som dekkes i en Industri- eller All Risk forsikring.

    Videre kan en Maskinavbruddsforsikring knyttes opp mot Maskinforsikringen, slik at tapt fortjeneste vil erstattes.

     Risikoingeniørene forebygger skade

     Se hvordan vi sammen med kunden vurderer og reduserer risiko for skade

     Mer om risikoingeniørene

     Få hjelp av en rådgiver

     Kontakt en av våre agenter og få tilbud