• Handlekurv

 • Min side

Eiendomsforsikring

  Eiendomsselskaper og næringslivsbedrifter har store verdier i bygningsmasse, maskiner, inventar, løsøre og varer.

  Befaring en viktig del av skadeforebyggingen

  På en typisk befaring i en bygård eller bakeri går vi sammen med eier og vaktmester og eventuelt leietakere rundt i lokalene for å se på potensielle risikoer. Områder vi blant annet undersøker er mulige brannkilder. Vi sjekker om brannvarslingsanlegg med varsling til brannvesen fungerer som det skal, om det er satt opp sprinkleranlegg , om kunden ivaretar brannslukningsutstyr, og om alle rømningsveier er åpne. Feil i det elektriske anlegget er hovedårsak til branner, uansett type virksomhet, og vi foretar derfor nøye kontroll av rutiner for drift og vedlikehold av det elektriske anlegget.

  Vann er en annen stor risikofaktor og vi sjekker derfor fare for vannlekkasjer, og om det er montert vannstopper. På befaringen tar vi mange bilder og vi lager en skadeforebyggende rapport for kunden som inneholder skadeforebyggende tiltak, krav i forbindelse med våre sikkerhetsforskrifter og lover og regler, og ikke minst hjelp til å følge disse. I tillegg lager vi en intern teknisk beskrivelse/rapport, med anbefalinger og forutsetninger for forsikringsavtalen.

  Der det er ting å påpeke, får kunden en frist til tilbakemelding og en dato for når forholdene som er kommentert i rapporten skal være utbedret. Brudd på sikkerhetsforskrifter kan medføre helt eller delvis avkortning ved skade.

   Risikoingeniørene forebygger skade

   Se hvordan vi sammen med kunden vurderer og reduserer risiko for skade

   Mer om risikoingeniørene

   Få hjelp av en rådgiver

   Kontakt en av våre agenter og få tilbud