• min side ikon Min side

Prosjektforsikring

  Forsikre enkeltstående byggeprosjekt

  Dine økonomiske interesser ivaretas i forbindelse med oppføring av ett enkelt nybygg, påbygg eller rehabiliteringsprosjekt.

   Prosjektforsikringen kan omfatte:

   • Bygg- og anleggsarbeid
   • Montasjearbeid, eksempelvis ved montering av maskiner eller produksjonslinjer
   • Rehabilitering, ombygging og reparasjon
   • Materialer og utstyr som skal inngå i bygget/anlegget, og ting som leveres og bekostes av byggherren
   • Arbeid bekostet og utført av byggherre
   • Riving og rydding
   • Prisstigning
   • Rekonstruksjon av arkiver, yrkestegninger, datafiler, med mer
   • Lagring og destruksjon av miljøfarlige rester
   • Egne materialer, boder, brakker, med mer

   Hjelpeutstyr på byggeplassen, merutgifter til overtid/ekspressfrakt utover grunnforsikringen eller påbud fra offentlig myndighet kan også forsikres.

   I tillegg til prosjektforsikring anbefaler vi utførende entreprenører, underentreprenører samt byggherrer å kjøpe Ansvarsforsikring hos oss.

    Les mer om bygg- og anleggsforsikring

    Få hjelp av en rådgiver

    Kontakt en av våre agenter og få tilbud