• min side ikon Min side

Entreprenør- og håndverkerforsikring

Sikre flere bygge- eller rehabiliteringsprosjekter med Entreprenørforsikring.

  [SellingpointItems]
[ContentHtmlUnderUSP]

Entreprenørforsikring er en årsavtale som omfatter alle byggearbeider som gjøres i løpet av forsikringsåret. Du sikrer deg mot uforutsette hendelser og ekstrautgifter ved hvert enkelt byggeprosjekt i én og samme forsikring.

  Entreprenørforsikring ivaretar dine økonomiske interesser ved:

  • Bygg- og anleggsarbeid
  • Montasjearbeid, eksempelvis ved montering av maskiner eller produksjonslinjer
  • Rehabilitering, ombygging og reparasjon
  • Materialer og utstyr som skal inngå i bygget/anlegget, og ting som leveres og bekostes av byggherren
  • Arbeid bekostet og utført av byggherre
  • Riving og rydding
  • Prisstigning
  • Rekonstruksjon av arkiver, yrkestegninger, datafiler, med mer
  • Lagring og destruksjon av miljøfarlige rester
  • Egne materialer, boder, brakker, med mer

  Hjelpeutstyr på byggeplassen, merutgifter til overtid/ekspressfrakt utover grunnforsikringen eller påbud fra offentlig myndighet kan også forsikres.

  I tillegg til prosjektforsikring anbefaler vi utførende entreprenører, underentreprenører samt byggherrer å kjøpe  Ansvarsforsikring hos oss.

   Les mer om bygg- og anleggsforsikring

   Få hjelp av en rådgiver

   Kontakt en av våre agenter og få tilbud