• min side ikon Min side

Styreansvarsforsikring

Et styreverv er personlig, og ved et erstatningskrav kan styremedlemmer måtte betale fra egen lomme. Med mindre bedriften har forsikret seg mot det.

  [SellingpointItems]
[ContentHtmlUnderUSP]

Et styre tar mange beslutninger på vegne av aksjonærer og for bedriften. Risikoen for å komme i en situasjon der det rettes et rettslig erstatningsansvar er tilstede. Rettes det et erstatningskrav mot personer i egenskap av deres verv som styremedlemmer, står de personlig ansvarlig.

  Trygt styreverv

  Codans styreansvarsforsikring dekker styremedlemmers ansvar for formueskade som uaktsomt påføres selskapets aksjeeiere eller andre interessenter. Forsikringen tegnes for et samlet styre i en bedrift, og for det enkelte styremedlem betyr dette større trygghet. I tillegg omfatter forsikringen:

  • Varamedlemmer
  • Daglig leder

   Få hjelp av en rådgiver

   Kontakt en av våre agenter og få tilbud