• Handlekurv

 • Min side

Formueskade

Kan bedriften din komme i skade for å påføre andre et økonomisk tap, som følge av feil rådgivning eller utførelse av fag?

  [SellingpointItems]
[ContentHtmlUnderUSP]

For noen bedrifter er det ikke behov for en forsikring som sikrer mot erstatningskrav ved skade på personer eller ting. Det kan imidlertid være behov for dekning dersom erstatningskrav kommer i form av et formuesansvar. Dette er typisk for rådgiver- og konsulentvirksomhet, slik som:

 • Regnskapsførere
 • Eiendomsmeglere
 • Rådgivere
 • Reisebyrå
 • Reklamebyrå
 • Advokater
 • Revisorer
 • Bobestyrere
 • Rådgivende ingeniører
 • Arkitekter

  Kan du bli påført et økonomisk tap som følge av rådene du gir dine kunder?

  Da bør du ha en formueskadeforsikring

  • Den dekker bedriften ved rettslig erstatningsansvar for økonomisk tap påført en annen ved uaktsom handling
  • Den dekker skadelidtes økonomiske tap
  • Den dekker sikkerhetsstillelse i de tilfeller dette kreves

   Få hjelp av en rådgiver

   Kontakt en av våre agenter og få tilbud