• min side ikon Min side

Formueskade

Kan bedriften din komme i skade for å påføre andre et økonomisk tap? Enten som følge av feil rådgivning eller utførelse av fag?

  For noen bedrifter er det ikke behov for en forsikring som sikrer mot erstatningskrav ved skade på personer eller ting. Det kan imidlertid være behov for dekning dersom erstatningskrav kommer i form av et formuesansvar. Dette er typisk for rådgiver- og konsulentvirksomhet, slik som:

  • Regnskapsførere
  • Eiendomsmeglere
  • Rådgivere
  • Reisebyrå
  • Reklamebyrå
  • Advokater
  • Revisorer
  • Bobestyrere
  • Rådgivende ingeniører
  • Arkitekter

   Kan du bli påført et økonomisk tap som følge av rådene du gir dine kunder?

   Da bør du ha en formueskadeforsikring

   • Den dekker bedriften ved rettslig erstatningsansvar for økonomisk tap påført en annen ved uaktsom handling
   • Den dekker skadelidtes økonomiske tap
   • Den dekker sikkerhetsstillelse i de tilfeller dette kreves

    Få hjelp av en rådgiver

    Kontakt en av våre agenter og få tilbud