• min side ikon Min side

Bedriftsansvar

  Finnes det risiko for at andre kan påføres økonomisk tap som følge av fysisk skade? Da er det godt å ha en bedriftsforsikring.

   Bedriften kan pådra seg erstatningsansvar

   Et erstatningsansvar kan inntreffe om virksomheten er skyld i skade på person, løsøre, dyr eller fast eiendom. Dersom bedriften din skulle komme opp i en slik situasjon, kan den holdes rettslig erstatningsansvarlig, og må da betale erstatning. Slike erstatningsbeløp kan fort bli høye, og true virksomhetens økonomi og eksistensgrunnlag. Da er en bedriftsansvarsforsikring god å ha. Standard forsikringssum er 10 millioner kroner og gjelder per skade.

    Trenger din bedrift bedriftsansvarsforsikring?

    Eksempler på bedrifter som bør ha forsikringen:

    • Bygningsentreprenører
    • VVS-virksomheter
    • Butikker
    • Byggherrer
    • Industribedrifter
    • Servicebedrifter
    • Kontor
    • Lager

     Få hjelp av en rådgiver

     Kontakt en av våre agenter og få tilbud