• min side ikon Min side

Nye ansikter på skadeoppgjør

Bli kjent med Dag Vidar, Silje og Frode

Martin Langsethagen og Hege Bjerkhaug, Codan Forsikring

Dag Vidar Runden er 54 år og startet i mars i år. Han jobber i avdelingen for oppgjør næringsbygg.

Dag kommer fra DNB der han de siste årene jobbet som spesialist for storskader. Han har lang erfaring fra forsikringsbransjen. Han har blant annet jobbet med ansvar, rettshjelp, og regress, og som leder for skadeavdelingen bk (brann kombinert).

Han har tidligere vært avdelingsleder i Polygon og prosjektleder i Firesafe/Falken skadesanering.

Silje Grindeland Andersen er 44 år og startet 1. februar i år. Hun vil jobbe i avdelingen for oppgjør ansvar, og vil i tillegg til skadeoppgjør også håndtere klagesaker og stevninger.

Silje har erfaring med både person- og ansvarssaker. De to siste årene har hun jobbet som privatpraktiserende advokat. Hun har mange års erfaring fra juridisk avdeling i Sparebank 1, i tillegg til Finansklagenemnda.

Frode Carlsson er 49 år og startet i mars i år. Han jobber i avdelingen for oppgjør næringsbygg.

Frode er advokat og har lang forsikringserfaring. Han kommer fra BACH hvor han har jobbet med de fleste typer skadesaker, med unntak av personskader – på vegne av norske og utenlandske forsikringsselskap.

Frode har tidligere jobbet i Gjensidige, der han behandlet de fleste typer skadesaker innen bk, med hovedvekt på regress og ansvarsskader.