• min side ikon Min side

Redusér risikoen for dataangrep

  Jo mer avhengige vi blir av datasystemer, desto mer utsatt er vi for dataangrep. Vet du hvor sårbar bedriften din er, og hvordan du forebygger risikoen?

   Få datasikkerhet på agendaen

   I en undersøkelse gjennomført av PwC i samarbeid med Finans Norge og NorSIS sier 58 prosent av 200 respondenter fra næringslivet at de er blitt utsatt for cyberkriminalitet siste år. En fjerdedel sier at dette har kostet dem mer enn 1 million kroner. Og mørketallsundersøkelsen til Næringslivets sikkerhetsråd viser at mer enn en fjerdedel av 1500 respondenter ble utsatt for en «uønsket cyberhendelse» (NSMs rapport «Risiko 2017»). 

   Dette understreker ikke bare viktigheten av å ha en forsikring som beskytter bedriften din ved dataangrep. Du bør også sørge for gode interne rutiner og retningslinjer som alle i bedriften følger, gi grundig opplæring innen datasikkerhet og gjennomføre tiltak som gjør bedriften mindre sårbar.

    Økende kriminalitet og menneskelige feil

    Det er mange som ønsker å gjøre noe kriminelt, og det er ikke bare økonomisk vinning som er målet med angrepet. Unge nysgjerrige hackere som sender ut virus for å teste egne ferdigheter, aksjonsgrupper som ønsker oppmerksomhet om sin sak og industrispionasje, er eksempler på den stadig økende trusselen.

    I tillegg skjer menneskelige feil, som å miste PC-en slik at data kommer på avveie, sende personlig informasjon til feil mottakere, eller at oppbevaring av personopplysninger ikke er i tråd med personvernlovgivningen og at bedriften blir gjort ansvarlig for manglende sikkerhet.

     9 tiltak som øker datasikkerheten i bedriften

     • Ha et antivirusprogram installert og oppdatert
     • Foreta jevnlige oppgraderinger av maskin- og programvare, bruk kjente leverandører
     • Ta sikkerhetskopi av viktige data og sørg for at disse ikke kommer på avveieKrypter sensitiv informasjon
     • Gjennomfør sikkerhetsopplæring av ansatteLag retningslinjer for bruk av internett og sørg for at alle ansatte kjenner disse
     • Ikke bruk samme brukernavn og passord overalt
     • Bytt passord ved jevne mellomromUnngå mistenkelige og falske sider
     • Logg alltid ut etter at du har logget deg inn på en nettside
     • Ikke legg igjen sensitive opplysninger som f.eks. kredittkortinformasjon ukritisk
     • Pass godt på PC-en når du tar den med hjem eller er på reise.

     Les også:

     Er du i rute med GDPR?

      Aktuell forsikring

      Nordmenn er mer bekymret for cyberangrep enn terror, flom og kapring eller skoleskyting.

      Kilde: DSBs befolkningsundersøkelse, desember 2019