• min side ikon Min side

Slik reduserer vi skaderisikoen i bedrifter

  Våre risikoingeniører

  Risikoingeniørene stiller spesielle krav til kunden om at de må gjøre utbedringer før fornyelse av en forsikringsavtale, som f.eks. i det elektriske anlegget. De hjelper også med å gjennomføre nødvendig tiltak for å redusere risiko for skade.

  Våre risikoingeniører gjennomfører årlig en lang rekke kundebesøk hos potensielle og eksisterende kunder. Hensikten er å avdekke fare for brann, innbrudd, vannskader, avbrudd og driftsstans, i tillegg til frekvensskader. Etter befaring mottar bedriften en skadeforebyggende rapport med forslag til løsninger.

  "I møter med bedriftene opplever vi å bli godt mottatt. Fokuset er å sikre virksomheten, ofte med tanke på de ansattes trygghet på arbeidsplassen. Kundens risiko dreier seg gjerne om mer enn det en forsikringsavtale kan omfatte, som markedsandeler og konkurransesituasjon innen bransjen.»

  «Målet er å sikre helheten. Kundene er interessert i å gjøre det de kan for å unngå skader. De ønsker også å lære hva de kan gjøre for å minimere risikoen. Vi ønsker en dialog med kundene slik at vi kan hjelpe dem med gode løsninger.»

   Dette jobber risikoingeniørene med

   Skadeforebyggende rapport

   • Befaring hos bedriften med fokus på tekniske og organisatoriske forhold som påvirker risikonivået
   • Etter befaring utarbeides en rapport som forteller hva virksomheten må gjøre i forhold til lover og forskrifter. Den forteller også hva som bør gjøres av skadeforebyggende tiltak

   HMS-revisjon og -rapport

   • Gjennomgang av bedriftens HMS-system med fokus på mål på administrativt og operativt nivå

   • Rapporten som utarbeides konkluderer med antall og type avvik og gir forslag til tiltak

   Support og veiledning innen

   • Brannforebyggende tiltak
   • Risikostyring
   • HMS-system
   • Risikoanalyse
   • Formidling av spesialkompetanse