• min side ikon Min side

Gjennomfør en risikovurdering

  Skaper koronaviruset nye sikkerhetsutfordringer i din bedrift?

  Bedriftene i Norge påvirkes ulikt av koronaviruset. Mange har hele eller store deler av staben på hjemmekontor.

  Hos enkelte hoper det seg opp på lageret. Hos andre står verktøy og utstyr ubrukt. Vi vet at kriminelle kan utnytte situasjonen.

  Fravær av folk kan også gjøre at annen risiko ikke fanges opp like raskt som normalt. Vi oppfordrer derfor alle bedrifter til å gjennomføre risikovurderinger som tar høyde for den nye situasjonen. Blant annet bør man tenke på:

  • Fysisk sikring - anlegg, kontorer, lager og kjøretøy
  • Vann – frostsikring dersom varmen skrus ned
  • Brann – gjennomgå alarmer og varslingssystemer