• min side ikon Min side

Nå inntil 15 % rabatt på husforsikring!

Frem til nyttår feirer vi at husforsikringen vår har fått enda flere og bedre dekninger. Ta kontakt for en uforpliktende gjennomgang. Med vår beste forsikring dekker vi blant annet

 • [ImageAlt]

  Ferie etter skade

  Er huset ubeboelig i mer enn 4 måneder etter skade, spanderer vi ferie for inntil kr 25 000

 • [ImageAlt]

  Sikkerhets- og klimatiltak

  Kostnader til tiltak utover det som er påkrevd. F.eks. automatisk vannstopper eller varmepumpe

 • [ImageAlt]

  Håndverkerfeil

  Gjør håndverker feil er du forsikret i opptil 10 år mot skader som følge av dette

 • [ImageAlt]

  Skade fra utett våtrom

  Vannskader i rom som ligger vegg i vegg eller under våtrommet

 • [ImageAlt]

  Råte- og skadedyr

  Angrep fra kakerlakker, veggedyr, skadeinsekter, rotter, mus, hussopp eller råte

Ring 408 06300 eller la oss ringe deg:

Laster skjema

Husforsikringen dekker skader på enebolig, rekkehus og tomannsbolig. Bor du i leilighet er bygningen  som oftest forsikret gjennom sameiet eller borettslaget. Da trenger du bare innboforsikring. Vi har i tillegg egen forsikring for hytte- og fritidsbolig.

Pluss

Standard

Vann

Dekker skade som følge av at vann, gass eller væske trenger inn i huset ditt gjennom grunnen eller at for eksempel vannrør sprekker og det oppstår lekkasje.

Brann

Dekker skade på huset ditt som følge av brann, nedsoting, lynnedslag og brudd på elektrisk ledning.

Tyveri og hærverk

Dekker skade på huset ditt som følge av tyveri og hærverk.

Rettshjelp og privatansvar

Dekker nødvendige utgifter til advokat, rettshjelpere, retten, sakkyndige og vitner i forbindelse med en tvist.

Hage og basseng

Dekker skade på hageanlegg, gjerde, flaggstang, badebasseng, i tillegg til fast trebrygge og terrasse.

Naturskade

Dekker skade på hus, utvendige ledninger, hageanlegg og fast trebrygge som følge av skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv og vulkanutbrudd.

Utett tak og vegg

Hvis vann, gass eller annen væske kommer inn i huset på grunn av at bygningen er utett, dekker vi skadene som oppstår. Utbedring av feilen/mangelen som forårsaket skaden er også dekket.

Utett våtrom

Hvis vann, gass eller annen væske kommer inn i rom som ligger vegg i vegg eller under et utett våtrom, dekker vi skadene som oppstår.

 

Håndverkerfeil

Gjør håndverker eller entreprenør f.eks. dårlig fundamentering, valg av feil materialer eller for svak konstruksjon, er du forsikret i opptil 10 år mot skader som følger av det. Gjelder også våtrom.

 

Verditap

Hvis offentlig myndighet ikke tillater at du setter opp igjen eller reparerer huset på samme sted etter en skade, er du forsikret mot verditapet det medfører.

Ferie etter skade

Best i klassen

Dersom huset er ubeboelig i mer enn 4 måneder etter en skade, dekker vi utgifter til reise og overnatting for inntil kr 25 000.

Utvidet totalskade

Hvis skaden på huset er større enn 75 % av prisen for å bygge det opp igjen, får du oppgjør som om huset var totalskadet.

Sikkerhets- og klimavennlige tiltak

Best i klassen

Dersom huset blir totalskadet dekker vi merkostnader til sikkerhets- og klimavennlige tiltak ved gjenoppbygging utover det som er påkrevd. F.eks. varmepumpe og automatisk vannstopper.

 

Ombygging for rullestol

Dersom en i husstanden er blitt varig invalid som følge av en ulykke og avhengig av rullestol, dekkes nødvendig bygningsmessig tilpasning. Dette gjelder også dersom barn blir født med handikap og har behov for rullestol.

 

Veggedyr og kakerlakker (valgfri)

Blir huset angrepet av kakerlakker, veggedyr, skadeinsekter, rotter eller mus, dekker vi skadene. Denne forsikringen kan kjøpes uavhengig av om du har Standard eller Pluss.

Råte og skadedyr (valgfri)

Blir huset angrepet av hussopp eller råte, dekker vi skadene. Denne forsikringen kan kjøpes uavhengig av om du har Standard eller Pluss.

= Best i klassen

Best i klassen