• Handlekurv

 • Min side

Tesla forsikring

Teslaen din fortjener en god forsikring. Vår beste bilforsikring for Tesla, InsureMyTesla, har både god dekning når du er uheldig og ekstra fordeler for alle dager.

  God dekning for ulykkesdager

  Vi ønsker å gjøre hverdagen enklere hvis du har et uhell med Teslaen din. I samarbeid med Tesla tilbyr vi InsureMyTesla – vår beste bilforsikring for privatkunder med Tesla.

  • Tesla som leiebil etter skade

   Kan ikke Tesla eller annen elbil skaffes, dekker vi drivstoff- og bomutgifter med annen leiebil

  • Totalskadegaranti Pluss

   Dekker det bilen kostet som ny, så lenge den er under 3 år og ikke kjørt mer enn 100 000 km

  • Uflaks- og interiørforsikring

   Plutselig skade på interiør, display og integrert lyd- og bildeanlegg, i tillegg til ny ladekabel om den skulle bli skadet.

  • Batteriforsikring

   Batteripakken er forsikret også etter at garantitiden er løpt ut

  Få hjelp av en rådgiver

  Ønsker du å snakke med en rådgiver om forsikring av din Tesla? Ring oss på 67 22 46 81 eller be om å bli oppringt

   Laster skjema

   Se hva Tesla-forsikringen din dekker

   Velg dekningen som er best for deg og Teslaen din. Med Kasko får du en billigere forsikring enn Kasko Pluss som gir deg flere dekninger, høyere erstatningssummer og vilkårsgaranti.

   Mest komplett

   Kasko Pluss

   Kundenes favoritt

   Kasko

   Enkelte skader

   Delkasko

   Lovpålagt

   Ansvar

   Ansvarsforsikring

   Ansvarsforsikring er påbudt i følge norsk lov og er inkludert i alle våre bilforsikringer. Den dekker skade på personer, andres kjøretøy, andres ting og bygninger, men ikke skader på egen bil.

   Rettshjelp

   Dekker utgifter til advokathjelp ved en rettstvist.

   Fører- og passasjerulykke

   Utvidet dekning ved død og invaliditet som rammer fører og passasjer. Det er ingen egenandel.

   Glass

   Dekker bruddskader på utvendig vindusruter, takluke og glasstak, forutsatt at ruten repareres eller skiftes.

   Tyveri

   ​Dekker tyveri av bilen, ekstra dekk og felger og skader som følge av tyveri eller tyveriforsøk.

   Brann

   Dekker skader som følge av brann, lynnedslag og eksplosjon.

   Veihjelp i Europa

   Dekker assistanse ved skade, motorstopp, utelåsning, frakt av bilen til nærmeste verksted, samt utgifter til hjemreise for fører og passasjerer. Vi dekker også assistanse ved startproblemer på din hjemmeadresse.

   Totalskadegaranti

   Du får dekket det bilen kostet som ny hvis reparasjonen ved skade koster mer enn 60 % av denne prisen, uten fradrag for alder, så lenge bilen er under ett år gammel og ikke kjørt mer enn 16 000 km.

   Kriseforsikring

   ​Dekker utgifter til kriseterapi hvis du blir innblandet i en trafikkulykke, utsatt for ran eller overfall i direkte forbindelse med bruk av bilen.

   Vognskade

   Dekker skade på kjøretøy oppstått ved sammenstøt, utforkjøring, velting, hærverk eller annen tilfeldig og plutselig ytre påvirkning.

   Leiebil (valgfri)

   ​Du kan velge å få dekket leiebil i 10, 15 eller 21 dager hvis bilen din må på verksted ved skade.

   Bagasje

   ​​Dekker skade på og tyveri av bagasje fra bil eller bagasjeboks.

   Uflaksforsikring

   Dekker uforutsette hverdagsuhell som ny ladekabel om den skulle bli skadet, tap av bilnøkkel og rens av søl på bilens interiør. Skaden medfører ingen bonustap og har en egenandel på kr 1500,-

   Interiørdekning

   Dekker uforutsette uhell på bilens interiør, display og integrert lyd- og bildeanlegg. Skaden medfører ingen bonustap og har en egenandel på kr 1500,-

    

   Redning Pluss

   Dekker leiebil ved erstatningsmessig skade til gjennomføring av planlagt bilferie, og nødvendige utgifter for å komme til jobb, barnehage eller rekke planlagt flyreise med inntil kr 500,-

    

   Leiebil Pluss

   Dekker tilsvarende størrelse Tesla dersom en slik kan skaffes. Erstatningen er begrenset til maksimalt kr 35 000. Kan ikke tilsvarende størrelse Tesla eller annen elbil skaffes, dekkes i tillegg dokumenterte utgifter til drivstoff og bompasseringer. Leiebil Pluss dekker leiebil så lenge bilen er på verksted etter skade og anbefalt verksted velges. Ellers begrenset til inntil 30 dager hvis annet verksted benyttes.
    

   Totalskadegaranti Pluss

   Du får dekket det bilen kostet som ny hvis reparasjonen ved skade koster mer enn 60 % av denne prisen, uten fradrag for alder, så lenge bilen er under tre år gammel og ikke kjørt mer enn 100 000 km.

    

   Startleie ved privatleasing

   Dekker resterende startleie/engangsbeløp på leasingbil ved totalskade.

    

   Maskinskade (valgfri)

   Dekker skade på motor og gir, samt batteri og klimaanlegg på Teslaen din. Gjelder biler som har kjørt inntil 200 000 km. Hvis bilen er 8 år eller eldre gjelder dekningen først 60 dager etter at forsikringen startet. Dekningen er valgfri.

    

   Økt sum for bagasje

   Dobbel dekningen i forhold til Kasko, inntil kr 20.000 som følge av erstatningsmessig skade.

    

   Økt sum for fastmontert tilbehør

   Betydelig økt dekning i forhold til Kasko, inntil kr 50.000 som følge av erstatningsmessig skade.

    

   Vilkårsgaranti

   Vi garanterer deg like gode eller bedre vilkår enn du hadde i forrige forsikringsselskap, i to år fra du flytter forsikringen til oss. Dekker ditt forrige selskap noe som ikke omfattes av våre vilkår, dekker vi også en slik skade. Egenandeler og bonusberegning inngår ikke i garantien. Se for øvrig fullstendige vilkår.