• min side ikon Min side
 • handlekurv ikon
  Handlekurv

  Tesla forsikring

  Teslaen din fortjener en god forsikring. Vår beste bilforsikring for Tesla, InsureMyTesla, har både god dekning når du er uheldig og ekstra fordeler for alle dager.

   God dekning for ulykkesdager

   Vi ønsker å gjøre hverdagen enklere hvis du har et uhell med Teslaen din. I samarbeid med Tesla tilbyr vi InsureMyTesla – vår beste bilforsikring for privatkunder med Tesla.

   • Bil ikon

    Interiørforsikring

    Dekker plutselig skade på interiør, display og integrert lys- og bildeanlegg.

   • Bil ikon

    Totalskadegaranti Pluss

    Dekker det bilen kostet som ny, så lenge den er under 3 år og ikke kjørt mer enn 100 000 km

   • Nøkkel ikon

    Ny nøkkel og ladekabel

    Dekker programmering, omkoding og ny nøkkel om den skulle bli borte eller bli skadet. Ny ladekabel er også dekket, hvis den skulle bli skadet.

   • Hjerte ikon

    Batteriforsikring

    Batteripakken er forsikret også etter at garantitiden er løpt ut

   Få hjelp av en rådgiver

   Ønsker du å snakke med en rådgiver om forsikring av din Tesla? Ring oss på 67 22 46 81 eller be om å bli oppringt

    Laster skjema

    Se hva Tesla-forsikringen din dekker

    Velg dekningen som er best for deg og Teslaen din. Med Kasko får du en rimeligere forsikring enn Kasko Pluss som gir deg flere dekninger og høyere erstatningssummer

    Mest komplett

    Kasko Pluss

    Kundenes favoritt

    Kasko

    Enkelte skader

    Delkasko

    Lovpålagt

    Ansvar

    Ansvarsforsikring

    Ansvarsforsikring er påbudt i følge norsk lov og er inkludert i alle våre bilforsikringer. Den dekker skade på personer, andres kjøretøy, andres ting og bygninger, men ikke skader på egen bil.

    Rettshjelp

    Dekker utgifter til advokathjelp ved en rettstvist.

    Fører- og passasjerulykke

    Utvidet dekning ved død og invaliditet som rammer fører og passasjer. Det er ingen egenandel.

    Glass

    Dekker bruddskader på utvendig vindusruter, takluke og glasstak, forutsatt at ruten repareres eller skiftes.

    Tyveri

    ​Dekker tyveri av bilen, ekstra dekk og felger og skader som følge av tyveri eller tyveriforsøk.

    Brann

    Dekker skader som følge av brann, lynnedslag og eksplosjon.

    Veihjelp i Europa

    Dekker assistanse ved skade, motorstopp, utelåsning, frakt av bilen til nærmeste verksted, samt utgifter til hjemreise for fører og passasjerer. Vi dekker også assistanse ved startproblemer på din hjemmeadresse.

    Totalskadegaranti

    Du får dekket det bilen kostet som ny hvis reparasjonen ved skade koster mer enn 60 % av denne prisen, uten fradrag for alder, så lenge bilen er under ett år gammel og ikke kjørt mer enn 16 000 km.

    Kriseforsikring

    ​Dekker utgifter til kriseterapi hvis du blir innblandet i en trafikkulykke, utsatt for ran eller overfall i direkte forbindelse med bruk av bilen.

    Vognskade

    Dekker skade på kjøretøy oppstått ved sammenstøt, utforkjøring, velting, hærverk eller annen tilfeldig og plutselig ytre påvirkning.

    Leiebil (valgfri)

    ​Du kan velge å få dekket leiebil i 10, 15 eller 21 dager hvis bilen din må på verksted ved skade.

    Bagasje

    ​​Dekker skade på og tyveri av bagasje fra bil eller bagasjeboks.

    Uflaksforsikring

    Dekker uforutsette hverdagsuhell forårsaket av forsikringstaker, fører eller passasjer. Du får dekket standard ladekabel om den skulle bli skadet, tap av bilnøkkel og rens av søl på bilens interiør. Skader inntil kr 25 000 erstattes uten bonustap og har en egenandel på kr 1 500.

    Interiørdekning

    Dekker uforutsette ytre skader på bilens interiør, display og integrert lyd- og bildeanlegg forårsaket av forsikringstaker, fører eller passasjer. Skader inntil kr 25 000 erstattes uten bonustap og har en egenandel på kr 1 500.

     

    Redning Pluss

    Dekker leiebil ved erstatningsmessig skade til gjennomføring av planlagt bilferie, og nødvendige utgifter for å komme til jobb, barnehage eller rekke planlagt flyreise med inntil kr 500,-

     

    Leiebil Pluss

    Dekker leiebil inntil gruppe C så lenge bilen er på verksted etter skade og anbefalt verksted velges (ellers inntil 30 dager). Har du større bil enn gruppe C dekkes bil av samme størrelse inntil 600 kroner per dag, såfremt en slik kan skaffes. Siden den skadede bilen er en Tesla, får du elbil som leiebil. Mangler bilutleier elbil dekker vi dokumenterte kostnader til drivstoff og bom med inntil 200 kroner dagen for annen leiebil.