• min side ikon Min side

  Tesla forsikring

  Teslaen din fortjener en god forsikring. Vår beste bilforsikring for Tesla, InsureMyTesla, har både god dekning når du er uheldig og ekstra fordeler for alle dager.

  God dekning for ulykkesdager

  Vi ønsker å gjøre hverdagen enklere hvis du har et uhell med Teslaen din. I samarbeid med Tesla tilbyr vi InsureMyTesla – vår beste bilforsikring for privatkunder med Tesla.

  • Bil ikon

   Interiørforsikring

   Dekker plutselig skade på interiør, display og integrert lys- og bildeanlegg.

  • Bil ikon

   Totalskadegaranti Pluss

   Dekker det bilen kostet som ny, så lenge den er under 3 år og ikke kjørt mer enn 100 000 km

  • Nøkkel ikon

   Ny nøkkel og ladekabel

   Dekker programmering, omkoding og ny nøkkel om den skulle bli borte eller bli skadet. Ny ladekabel er også dekket, hvis den skulle bli skadet.

  • Hjerte ikon

   Batteriforsikring

   Batteripakken er forsikret også etter at garantitiden er løpt ut

  Se hva Tesla-forsikringen din dekker

  Velg dekningen som er best for deg og Teslaen din. Med Kasko får du en rimeligere forsikring enn Kasko Pluss som gir deg flere dekninger og høyere erstatningssummer

  Mest komplett

  Kasko Pluss

  Kundenes favoritt

  Kasko

  Enkelte skader

  Delkasko

  Lovpålagt

  Ansvar

  Ansvarsforsikring

  Ansvarsforsikring er påbudt i følge norsk lov og er inkludert i alle våre bilforsikringer. Den dekker skade på personer, andres kjøretøy, andres ting og bygninger, men ikke skader på egen bil.

  Rettshjelp

  Dekker utgifter til advokathjelp ved en rettstvist.

  Fører- og passasjerulykke

  Utvidet dekning ved død og invaliditet som rammer fører og passasjer. Det er ingen egenandel.

  Glass

  Dekker bruddskader på utvendig vindusruter, takluke og glasstak, forutsatt at ruten repareres eller skiftes.

  Tyveri

  ​Dekker tyveri av bilen, ekstra dekk og felger og skader som følge av tyveri eller tyveriforsøk.

  Brann

  Dekker skader som følge av brann, lynnedslag og eksplosjon.

  Veihjelp i Europa

  Dekker assistanse ved skade, motorstopp, utelåsning, frakt av bilen til nærmeste verksted, samt utgifter til hjemreise for fører og passasjerer. Vi dekker også assistanse ved startproblemer på din hjemmeadresse.

  Totalskadegaranti

  Du får dekket det bilen kostet som ny hvis reparasjonen ved skade koster mer enn 60 % av denne prisen, uten fradrag for alder, så lenge bilen er under ett år gammel og ikke kjørt mer enn 16 000 km.

  Kriseforsikring

  ​Dekker utgifter til kriseterapi hvis du blir innblandet i en trafikkulykke, utsatt for ran eller overfall i direkte forbindelse med bruk av bilen.

  Vognskade

  Dekker skade på kjøretøy oppstått ved sammenstøt, utforkjøring, velting, hærverk eller annen tilfeldig og plutselig ytre påvirkning.

  Leiebil (valgfri)

  ​Du kan velge å få dekket leiebil i 10, 15 eller 21 dager hvis bilen din må på verksted ved skade.

  Bagasje

  ​​Dekker skade på og tyveri av bagasje fra bil eller bagasjeboks.

  Uflaksforsikring

  Dekker uforutsette hverdagsuhell forårsaket av forsikringstaker, fører eller passasjer. Du får dekket standard ladekabel om den skulle bli skadet, tap av bilnøkkel og rens av søl på bilens interiør. Skader inntil kr 25 000 erstattes uten bonustap og har en egenandel på kr 1 500.

  Interiørdekning

  Dekker uforutsette ytre skader på bilens interiør, display og integrert lyd- og bildeanlegg forårsaket av forsikringstaker, fører eller passasjer. Skader inntil kr 25 000 erstattes uten bonustap og har en egenandel på kr 1 500.

   

  Redning Pluss

  Dekker leiebil ved erstatningsmessig skade til gjennomføring av planlagt bilferie, og nødvendige utgifter for å komme til jobb, barnehage eller rekke planlagt flyreise med inntil kr 500,-

   

  Leiebil Pluss

  Dekker leiebil inntil gruppe C så lenge bilen er på verksted etter skade og anbefalt verksted velges (ellers inntil 30 dager). Har du større bil enn gruppe C dekkes bil av samme størrelse inntil 600 kroner per dag, såfremt en slik kan skaffes. Siden den skadede bilen er en Tesla, får du elbil som leiebil. Mangler bilutleier elbil dekker vi dokumenterte kostnader til drivstoff og bom med inntil 200 kroner dagen for annen leiebil.