Cookie og personopplysninger

  [SellingpointItems]
[ContentHtmlUnderUSP]
[ButtonHtmlOver]
[ButtonHtmlUnder]

Informasjon om behandling av personopplysninger

En personopplysning er en opplysning eller vurdering som direkte eller indirekte kan knyttes til en enkeltperson. Eksempler på personopplysninger er: navn, adresse, telefonnummer, epostadresse, bilnummer, bilder og fødselsdato.

Codan har konsesjon for behandling av personopplysninger for kundeadministrasjon, fakturering og gjennomføring av forsikringsavtaler i tråd med reglene i forsikringsvirksomhetsloven og i overensstemmelse med personopplysningsloven. Opplysningene er samlet fra kunden selv eller deres representanter, kredittinformasjonsregistre og fra offentlige registre. Registreringen foretas for at Codan skal kunne vurdere søknader om forsikring, foreta rådgivning, administrere forsikringsavtaler, vurdere skader, opprette forsikringsstatistikk, foreta produktutvikling og eventuell markedsføring av egne produkt.

Codan er underlagt taushetsplikt om personopplysninger. Overlevering av personopplysninger til en tredjepart kan likevel skje med samtykke fra den registrerte og i de tilfeller Codan er forpliktet i henhold til loven til å overlevere slike opplysninger. Nødvendige opplysninger vil kunne overleveres samarbeidspartnere for f eks skadebehandling og til andre foretak i samme konsern. Under gitte forutsetninger kan den registrerte reservere seg mot registrering i et konsernregister.

Dersom den registrerte fremmer klage til Finansklagenemnda, er dette å anse som grunnlag for utlevering av personopplysningene til klageorganet, jf. personopplysningsloven § 8 bokstav f

Codan utleverer personopplysninger til Register over forsikringssøkere og forsikrede (ROFF) og til Sentralt skaderegister (FOSS). Dette er fellesregistre for forsikringsbransjen hvor formålet er å forhindre/begrense forsikringssvindel og å sikre en ensartet risikobedømmelse.

Codan oppbevarer i overensstemmelse med lovgivningen, over en begrenset tid, personopplysninger om kunder for forsikringer som ikke er blitt innvilget og forsikringer som er utløpt.

Ansvarlig for innhenting og oppbevaring av personopplysningene er Codan Forsikring (organisasjonsnummer 991 502 491).

Dersom den registrerte ønsker opplysninger om hvilke personopplysninger Codan har om vedkommende eller ønsker å foreta rettelser må dette skje ved en skriftlig henvendelse. En slik henvendelse må være underskrevet av den registrerte. Henvendelsen sendes til Codan Forsikring, Postboks 532, Skøyen, 0214 Oslo eller kunde@codanforsikring.no. Vi ber om at du oppgir kunde- eller polisenummer i din henvendelse.

Vi oppfordrer alle til å ikke sende oss fødsels- og personnummer eller sensitive opplysninger på e-post.

  [TitleH1]

  Cookies og personvern

  Cookies brukes av nesten alle nettsteder. I mange tilfeller kan cookies være nødvendig å tilby en tjeneste på nettstedet.

  En cookie er en liten tekstfil som lagres i nettleseren din og anerkjent av nettsiden ved senere besøk og lar deg sende personlig informasjon til nettleseren din. En cookie kan inneholde tekst, tall eller en dato, men det er ingen personlig identifiserbar informasjon som er lagret i en cookie. Det er ikke et program, og det kan ikke inneholde virus.

  En cookie er en passiv-fil og kan ikke samle inn informasjon på brukerens datamaskin, spre datavirus eller andre skadelige programmer.

  Codan Forsikring bruker cookies for å samle inn aggregert brukestatestikk på våre nettsider. Dette for å gjøre våre nettsider så enkle og brukervennlige som mulig for våre brukere. Vi kan dele samlet statistikk med partnerselskaper. Dataene blir ikke knyttet opp mot personlige opplysninger og er helt anonym.

  Resververe deg mot bruk av cookies Du kan lese om hvordan du gjør innstillinger knyttet til cookies på nettlesernes egne sider:

  Vær oppmerksom på at om du sier nei til informasjonskapsler, kan det påvirke funksjonaliteten på vår så vel som andre nettsider.

   [LinkModules]
  [Webform]