• min side ikon Min side

Ansvarsforsikring – dette dekkes

Alle som eier et motorkjøretøy i Norge må ha ansvarsforsikring. Sjekk hva forsikringen dekker.

  Hva er ansvarsforsikring?

  Ansvarsforsikring er lovpålagt for alle som eier et motorkjøretøy i Norge, og det er den billigste bilforsikringen du kan ha.

  Forsikringen kan passe til deg som har en eldre bil, eller en bil av lav verdi. Det kan altså lønne seg om du har råd til å erstatte eller reparere bilen om det skjer en ulykke.

  Det er ikke nødvendig med ansvarsforsikring på tilhengere og campingvogner, disse omfattes av bilens ansvarsforsikring.   Ansvarsforsikring dekker skade på:

 • Personer
 • Andres kjøretøy
 • Bygninger
 • Gjenstander (for eksempel lyktestolper, autovern, sykler, dyr og så videre)
 • Rettshjelp (utgifter til advokat og lignende, dersom eier av kjøretøyet blir part i en tvist)
  • Regler for ansvarsforsikring

   For at du skal få dekket en skade, må bilen ha skyld i skaden. Det innebærer at skaden må ha en slags naturlig sammenheng med kjøretøyets tilstand, egenskaper eller andre forhold. I noen tilfeller kan det være litt uklart om det faktisk er bilen som har skyld i skaden.

   - Ansvarsforsikringen erstatter ikke skade på eget kjøretøy; skade på eget kjøretøy erstattes av egen kaskoforsikring, sier Unni Rorgemoen, fagansvarlig motor i Codan forsikring.

   Bilansvarsloven regulerer ansvaret til kjøretøyet. Ifølge loven har kjøretøyet et ubetinget erstatningsansvar uavhengig av om noen har utvist skyld, og at skadelidde kan kreve erstatning direkte fra forsikringsselskapet som har forsikret kjøretøyet.

   Du slipper å betale egenandel ved ansvarsskader.

   I tillegg til ansvarsforsikring, kan man velge fører- og passasjerulykkesforsikring, som gir erstatning ved død og varig invaliditet som følge av uhell med bilen.   Konsekvenser av å ikke ha ansvarsforsikring på kjøretøyet

   - Du må selv erstatte skaden bilen gjør, og det kan medføre et erstatningsansvar på betydelige summer. På personskader kan erstatningsbeløpet bli på flere millioner kroner.

   - Et registrert kjøretøy uten ansvarsforsikring medfører at eier får et dagsgebyr for hver dag kjøretøyet er uforsikret.