Barneforsikring 

Vår barne- og ungdomsforsikring gir full trygghet ved ulykke eller sykdom.

Selv om vi ikke liker å tenke på det, kan også barn rammes av ulykker og alvorlig sykdom som kan gi konsekvenser for resten av livet. Om noe skjer med et av barna dine, rammes også hele familien.

Barn Standard.

Barn Standard er en god forsikring for barnet ditt. Ved akutt sykehusinnleggelse i forbindelse med sykdom/ulykke får du erstatning utbetalt allerede etter fjerde dag, og det gis engangserstatning for utvalgte sykdommer. Barn Standard dekker:

Medisinsk invaliditet både etter sykdom og ulykkeEngangskostnader for tekniske hjelpemidler og ombygging av bolig ved ulykke og sykdomLege-, tannlege- og transportkostnader ved ulykkeMerkostnader ved ulykke / erstatning av personlige eiendelerPremiefritakDødsfall

 

Barn Pluss.

Dette er vår beste barneforsikring. Med Barn Pluss er barnet ditt dekket for alt som inngår i standardforsikringen pluss litt til. I tillegg får du:

Økt forsikringssum ved medisinsk invaliditet både ved ulykke og sykdomStørre erstatning ved utvalgte sykdommerEngangsutbetaling ved arbeidsuførhet

Ring til kundeservice

Ring kundeservice på 815 52 543

Gratis forsikring for gravide!

MammaBarn er en gratis ulykkesforsikring for både mor og barn. Forsikringen kan tegnes under hele graviditeten og opphører automatisk når barnet er 6 mnd. Les mer om MammaBarn her.

MammaBarn

 

MammaBarn er en gratis
ulykkesforsikring for mor
og barn.  

  

Husforsikring

 

En husforsikring gir økonomisk støtte dersom noe skulle skje med huset ditt. Du kan forsikre eneboligen, tomannsboligen eller rekkehuset ditt.

 

Bilforsikring

 

Gratis veihjelp og leiebil så lenge du behøver.

Det er to gode grunner til å velge vår beste bilforsikring - Kasko Pluss